สทน.7 ประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ


19 กันยายน 2566 13 views

วันที่ 19 กันยายน 2566  นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้ ส่วนเครื่องกล ส่วนอุทกวิทยา และส่วนการจัดสรรน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านประเมินสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำ ครั้งที่ 18/2566 เพื่อรายงานสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ ZOOM โดยส่วนเครื่องกล ได้รายงานการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตร และการเตรียมความพร้อมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อรองรับภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง