สทน.7 ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี


19 กันยายน 2566 13 views

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบ ซ่อมแซม ปรับปรุง และบำรุงรักษาสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) น้ำท่วมฉับพลัน - ดินถล่ม ในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 มาตรการที่ 3 การทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ/เขื่อนระบายน้ำ และจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำ เชิงบูรณการ (ก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง