ผต.ทส. (นางภาวินี ณ สายบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการ สทน.4 พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด


26 พฤษภาคม 2566 44 views

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นางภาวินี ณ สายบุรี) ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงจิว ระยะที่ 2ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ตามแผนการตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 (พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยมีนายชูชาติ นารอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับพร้อมนำเสนอความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง