กรมน้ำ-สทภ.1 เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจากพายุ


26 กันยายน 2565 90 views

วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น.
     นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 ตามคำสั่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จากพายุโซนร้อน"โนรู" ณ ห้องปฏิบัติการของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ปี 2565 จังหวัดเชียงใหม่ (War room) อบจ.จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการรับมืออุทกภัยจากพายุโซนร้อน"โนรู" และสั่งการให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการทั้ง 6 มาตรการ ได้แก่ 1.การติดตามสถานการณ์/เฝ้าระวัง 2.การแจ้งเตือน 3.การเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ 4.การเผชิญเหตุ 5.การฟื้นฟู และ 6.การรายงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รองรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นดังกล่าวต่อไป...

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ