ทส. สนับสนุนน้ำฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน และเปิดโครงการจัดตั้งสวนพฤษศาสตร์สุพรรณบุรี


26 กันยายน 2565 82 views

     วันนี้ (26 กันยายน 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโครงการระบบส่งน้ำสนับสนุนการฟื้นฟูน้ำตกพุม่วงและป่าชุมชน บ้านเนินสมบัติ หมู่ที่ 14 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี และโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงฯ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 พร้อมเจ้าหน้าที่ และประชาชนเข้าร่วม ซึ่งโครงการฯ สามารถเพิ่มน้ำต้นทุนส่งมายังน้ำตกพุม่วง เป็นการรักษาระบบนิเวศ อีกทั้งสนับสนุนน้ำสำหรับโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์สุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช พร้อมทั้งพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่

หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ