สทภ.8 ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก - ดินถล่ม (Early Warning System) พื้นที่ จังหวัดสงขลา ตรัง สตูล (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)


26 กันยายน 2565 54 views

       วันที่ 20 - 23 กันยายน  2565 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 8 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยาที่ ๑ สงขลา ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับปัญหาสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2565 ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2565 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4 โดยให้ตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning System) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ตรัง และสตูล  จำนวน 14 สถานี  ให้มีความสมบูรณ์ พร้อมใช้งาน สามารถทำงานตรวจวัด และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้เต็มศักยภาพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ