การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565


02 สิงหาคม 2565 305 views

วันนี้ (2 สิงหาคม 2565) นายพสิษฐ์ เอี๋ยวพานิช รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองของกรมทรัพยากรน้ำ  ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีฯ ร่วมกับนายธิติ กนกทวีฐากร อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ใน อ.ก.พ. และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเลขานุการในคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่เหมาะสมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกลั่นกรอง และการรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อกลั่นกรอง สำหรับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง

หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง