สทภ.1 โดย สปล.ปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ครั้งที่ 5/2565


02 สิงหาคม 2565 86 views

วันที่  2  สิงหาคม 2565
               นายโอภาส   ถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ นายภูวดิท  ภณมณีโชติ  ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนล่าง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ   ครั้งที่ 5/2565  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ จากห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด  อำเภอแม่ระมาด   จังหวัดตาก  โดยมี  นายเลิศศักดิ์  ทับผึ้ง  นายอำเภอแม่ระมาด  เป็นประธานในที่ประชุม 
               ในที่ประชุม  ได้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง  ระบบกระจายน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่หละ  อำเภอท่าสองยาง ระยะที่ 3 ตามที่ได้รับงบประมาณ งบกลาง ปี พ.ศ. 2565 และผลการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ ระยะที่ 1-2 รวมทั้งแผนการดำเนินงานในระยะที่ 4

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ