สทภ.1 ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเขิน จังหวัดลำปาง


06 กรกฎาคม 2565 101 views

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เข้าตรวจสอบอ่างเก็บน้ำห้วยเขิน เนื่องจากได้รับหนังสือจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอห้างฉัตรผ่าน นายนเรศวร์ฤทธิ์  อุบลศรี  นายอำเภอห้างฉัตร ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เรื่องคันกั้นน้ำของแหล่งเก็บกักน้ำห้วยเขินชำรุด สืบเนื่องจากหลายวันที่ผ่านมาฝนตกติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน จนทำให้เกิดการชำรุดและเสียหายของคันกั้นน้ำ ซึ่งคันกั้นน้ำนี้ยังใช้เป็นเส้นทางลำเลียงวัสดุ-อุปกรณ์การเกษตร รวมไปถึงการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดภายนอก จากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ นายอำเภอห้างฉัตร ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ พบว่าโครงการดังกล่าวฯ ได้ดำเนินการโดยกรมชลประทานตั้งแต่ปี 2537  ในการนี้ราษฎรจึงร้องขอสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เพื่อรับขอรับการสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมคันกั้นน้ำดังกล่าวต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ