ทส. ทน. สทภ.11 ติดตามการเร่งระบายน้ำช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัย


07 ตุลาคม 2564 81 views

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายวิเวช สุทธิประภา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติภารกิจสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณชุมชนบ้านกอไผ่ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี และ 2) บริเวณหาดทรายแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี พร้อมกันนี้ ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินการและสถานการณ์น้ำประจำจุดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจแต่ละแห่ง โดยชุมชนบ้านท่ากอไผ่ สามารถสูบระบายน้ำ ตั้งเเต่วันที่ 6 - 7 ตุลาคม จำนวน 19,200 ลบ.ม. และบริเวณหาดทรายแก้ว สามารถสูบระบายน้ำ ตั้งเเต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม จำนวน 92,800 ลบ.ม. ทั้งนี้จะดำเนินการสูบระบายน้ำจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติทั้ง 2 แห่ง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 11
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ