สทภ.7 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บรรเทาปัญหาอุทกภัย


06 ตุลาคม 2564 55 views

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ท่อสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ณ บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกัน หลายวัน น้ำไม่สามารถระบายออกได้ทัน ทำให้เกิดน้ำท่วมบ้านพักอาศัย หมู่ที่ 5 และ 6 จำนวนประมาณ 449 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย จำนวนประมาณ 4,506.25 ไร่
*** ผู้สนใจขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ หรือขอคำปรึกษา ได้ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โทร.032-334989 และ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำท่าจีน โทร. 065-9792153 ***

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ