การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ


04 สิงหาคม 2565 75 views

วันนี้ (4 สิงหาคม 2565) นายลลิต ถนอมสิงห์ เลขาธิการสำนักงาน กปร. เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยกรมทรัพยากรน้ำรายงานผลการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เหี๊ยะน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.แม่เหี๊ยะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบ ZOOM

หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และแจ้งข้อมูลการเตือนภัย
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคเหนือ
สถานการณ์ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่ภาคตะวันตก
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ