สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้า งานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่


04 สิงหาคม 2565 234 views

 วันที่ 4 สิงหาคม 2565
         นายโอภาส ถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ติดตามความก้าวหน้างานบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ปีงบประมาณ 2565 โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
       1.ติดตั้งหลักบอกแนวสันอ่าง 
       2.งานหินใหญ่ป้องกันการกัดเซาะหน้าอ่าง
       3.ติดตั้งโคม แสงสว่างด้วยโซล่าเซลล์
       4.งานป้ายแนะนำโครงการ
       5.งานตัดหญ้าบริเวณอ่าง ปัจจุบันได้ผลงาน 90 %  
         ซึ่งอ่างเก็บน้ำห้วยตอง เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนโครงการหลวงทุ่งหลวง และราษฎรในพื้นที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 จำนวน 150 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตร เช่น ข้าว พลับ อโวคาโด จำนวน 1,550 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง