เรดาห์ตรวจอากาศกรมอุตุนิยมวิทยา

Radar Image

ดอนเมือง (120 กม.)

ดอนเมือง (300 กม.)

สกลนคร

หัวหิน

ชุมพร

สุราษฎร์ธานี

สงขลา

Rain Maker Image

ชะอำ

พิมาย

อมก๋อย