ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ


17 กันยายน 2563 30 views

          วันที่ 15 กันยายน 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นำทีมคณะกรรมการโครงการร่วมกับที่ปรึกษา ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำกกและโขงเหนือ) ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการประชุม
          โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ และชี้แจงรายละเอียดโครงการให้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการดังกล่าว ไปใช้ในการเฝ้าระวัง เตือนภัย และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการดำเนินงานโครงการต่อไป

เอกสารการประชุม
11.74 MB   |   
หน่วยงาน : ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ