กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำ รับรางวัล “เลิศรัฐ”


17 กันยายน 2563 36 views

          การันตีความเป็นเลิศในการพัฒนาระบบราชการเพื่อประชาชน
วันนี้ (16 กันยายน 2563) เวลา 09.30 น.  นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีฯ และนายวารวัต ชมภูจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำโขงส่วนที่ 2 (สทภ.3) เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เข้ารับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี การบริหารจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพานพร้อมระบบระจายน้ำ เพื่อการท่องเที่ยว อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีฯ  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลลูน อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี 
รางวัลเลิศรัฐนี้เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้หน่วยงานภาครัฐ เพื่อยกย่องเชิญชูหน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จ มีความเป็นเลิศแก่หน่วยงานภาครัฐทั้งปวง สำหรับการมอบรางวัลเลิศรัฐนี้ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นประจำทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่หน่วยงานราชการที่พัฒนาประสิทธิภาพอย่างดีเยี่ยมในการให้บริการประชาชน

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ