เชิญชวนส่งผลงานประกวดไวรัลคลิป หัวข้อ “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง” เนื่องใน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2563”


09 กันยายน 2563 777 views

กรมทรัพยากรน้ำ เชิญชวนส่งผลงานประกวดไวรัลคลิป
หัวข้อ “Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง”
เนื่องใน “วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลองแห่งชาติ ประจำปี 2563”
ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ฟื้นคลองสวย น้ำใส อย่างยั่งยืน”
ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้!!! ไปจนถึง 20 ต.ค. 63

คุณสมบัติเบื้องต้น
1. ส่งผลงานเดี่ยว หรือ ผลงานทีม ไม่เกิน 3 คน
2. ไม่จำกัดอาชีพ
3. ไม่จำกัดอายุ
4. ผลิตผลงานไวรัลคลิป ความยาว 2-3 นาที

ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทาง E-mail : saveriver.dwr2020@gmail.com
ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2563

อ่านหลักเกณฑ์การสมัครร่วมกิจกรรม ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
>>> คลิก Download ใบสมัคร และ Logo หน่วยงาน <<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการฯ
- คุณดิษรา ใหญ่กว่าวงษ์ โทร. 096-5695635
- คุณรณันธร สุภาฉัตร โทร. 081-6155949
- คุณลลิตา รุ่งเรืองกลกิจ โทร. 095-9358819
หรือ Line Official: @767goyli
 

หน่วยงาน : สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ