ทส.ช่วยเหลือประชาชน ผ่านพ้นวิกฤติภัยแล้งและอุทกภัย


12 กันยายน 2562 102 views

     วันที่ 11 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ซ่อมบำรุง เครื่องผลิตน้ำดื่ม RO (Reverse Osmosis) ขนาด 500 ลิตร/ชม. ที่โรงเรียนบ้านปากคลอง ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยทำการ เปลี่ยนไส้กรอง PP (Polypropylene Filter) ไส้กรองผ้า พร้อมตรวจเช็คระบบเครื่องผลิตน้ำดื่ม ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ สามารถผลิตน้ำสะอาดให้กับนักเรียนและราษฎรในพื้นที่ได้อย่างเพียงพอต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ