ทส.ลงพื้นที่ช่วยเหลืออุทกภัย พายุโซนร้อน “โพดุล”อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร


12 กันยายน 2562 147 views

    วันที่ 8 กันยายน 2562 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 นำเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบระบายน้ำ  จากสถานการณ์ฝนตกหนักเนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โพดุล” โดยสูน้ำจากคลองลุน ระบายลงสู่คลองสาธารณะในพื้นที่ บ้านฉัตรหวาย หมู่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร สามารถช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ จำนวน 199 หลังคาเรือน 890 คน
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ