สทภ.4 สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์


14 สิงหาคม 2562 95 views

วันที่ 14 สิงหาคม 2562
นายสาธิต สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4 มอบหมายให้ นายเชาว์ สวัสดิ์พุทรา ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและเจ้าหน้าที่ นำรถบรรทุกน้ำขนาด ความจุ 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าร่วมดำเนินการช่วยเหลือ น้ำสะอาดให้กับ โรงพยาบาลสุรินทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์  ซึ่งประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำจำนวน 5 เที่ยวๆ ละ 6,000 ลิตร รวม 30,000 ลิตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 4
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ