ทน.ประชุมร่วม สทนช.พิจารณาภารกิจและอัตรากำลัง


14 สิงหาคม 2562 383 views

ทน.ประชุมร่วม สทนช.พิจารณาภารกิจและอัตรากำลัง
             วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำ โดยมีนายอธิวัฒน์  สุคนธประดิษฐ์ นายเสน่ห์  สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาภารกิจและอัตรากำลังที่จะตัดโอน ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม กองสื่อสารพัฒนาการ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ