สทภ.1 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่


12 กรกฎาคม 2562 125 views

         วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ให้การต้อนรับกลุ่มผู้ใช้น้ำจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำ อ่างโป่งจ้อ , หนองหลวง , อ่างเก็บน้ำปุ้มเป้ง , สระเก็บน้ำลุงมาขี้กง (อ่างพวง) โดยการนี้ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ได้สั่งการให้ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่เพื่อสำรวจโครงการตามที่ได้มีการขอรับการสนับสนุนเพื่อจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานงบประมาณปี 63-64 อย่างเร่งด่วนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ