สทภ 1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านวังน้ำผึ้ง จังหวัดตาก


16 พฤษภาคม 2562 88 views

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ นำรถบรรทุกน้ำสะอาดขนาด 6,000 ลิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านวังน้ำผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก แจกจ่ายน้ำทั้งสิ้น 36,000 ลิตร ประชากรได้รับประโยชน์ 124 ครัวเรือน 379 คน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ