กรมทรัพยากรน้ำติดตามการดำเนินงาน เพื่อประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน


11 กุมภาพันธ์ 2562 173 views

กรมทรัพยากรน้ำติดตามการดำเนินงาน
เพื่อประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน
         วันที่ 6 ก.พ. 2562  เวลา 09.00 น.นายสุวัฒน์  เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วพร้อมระบบส่งน้ำ ที่กรมทรัพยากรน้ำสร้างเขื่อนดินและท่อส่งน้ำให้ประชาชน 428 ครัวเรือน ทำการเกษตรในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ จากนั้นเวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมศูนย์อุทกวิทยาเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากนั้นเวลา 15.00 น. ตรวจเยี่ยมบ้านป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ที่กรมทรัพยากรน้ำดำเนินการปรับปรุงฝายและสร้างระบบส่งน้ำแบบคลองส่งน้ำรูปตัวยู ประชาชนกว่า 560 ไร่ 320 ครัวเรือน มีน้ำใช้ปลูกพืชผักเช่น คะน้า ต้นหอม กระเทียม รวมถึงลำไยและมะม่วง นอกฤดูทำนา ทำให้มีรายได้จุนเจือครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
 

หน่วยงาน : สำนักเลขานุการกรม ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ