:

สทภ.8 เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 เชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการในพื้นที่

          วันที่ 1 เมษายน 2561 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานการแข่งขันกีฬาวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทุกสังกัด และผู้เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมเป็นจำนวนมากร่วมเดินขบวนพาเหรดสร้างสีสันภายในงาน ก่อนจะมีพิธีเปิดแข่งขันกีฬาฯ โดยการจัดการแข่งขันกีฬา ในครั้งนี้มีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างส่วนราชการต่างๆ และสนับสนุนนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดในด้านยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬาจังหวัดและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8