:

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

วันนี้ (31 มี.ค.61) นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10  ร่วมติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) และคณะฯ ในพิธีเปิดกิจกรรม "เขาสกฮาล์ฟมาราธอน" Run for Rangers 2nd วิ่งเพื่อผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 2 ณ เขื่อนรัชชประภา  อำเภอบ้านตาขุน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพิทักษ์ผืนป่าอันเป็นสมบัติของชาติและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีคุณค่าในท้องถิ่นและที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่กองทุนเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้อง คุ้มครอง พื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่าตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องในโอกาสวันพิทักษ์ป่าโลกประจำปี 31 กรกฎาคม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10