:

สทภ.10 ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2561

วันนี้ ( 31 มีนาคม 2561) นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำตาปี  ร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย จากนั้นได้ร่วมพิธีเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 ด้วย
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10