:

สทภ.1 ร่วมกิจกรรมงานวันช้างไทย 2561

     วันที่ 13 มีนาคม  2561 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้  นางสาวชุติอร ชอบชื่น ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง และคณะเจ้าหน้าที่สทภ.1 ร่วมงานวันช้างไทย 2561 เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และการดำรงอยู่ของช้างไทยซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมาช้านานโดยมีนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี โดยในปี 2561 นี้ มีกำหนดจัดกิจกรรมวันช้างไทยขึ้นระหว่างวันที่ 12–13 มีนาคม 2561 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ หรือ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง ภายใต้แนวคิด “รักษ์ช้าง รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดินไทย”สำหรับกิจกรรมดังกล่าวฯ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดลำปาง กิจกรรมวันนี้มีกิจกรรมใส่บาตรร่วมกับช้าง, การประกวดธิดาคชบาล, การประกวดจัดซุ้มอาหารขององค์การบริหารส่วนตำบลและโรงเรียนโดยรอบสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ, การประกวดภาพถ่ายช้าง และการจัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์อาหารช้าง เป็นต้น

 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1