:

สทภ.11 สำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียงของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ

          ส่วนวิชาการ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11 ให้การสนับสนุนส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ในการเข้าสำรวจวิเคราะห์คุณภาพดินและวัสดุข้างเคียงของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ในระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ดังนี้

1. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำหนองสะแบง บ้านพันโต หมู่ที่ 4 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

2. โครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปูน บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 4, 8 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยหนองผือ บ้านศรีสุข หมู่ที่ 4 ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยกำปี้ บ้านสหกรณ์นิคม หมู่ที่ 4 ตำบลนาหว้า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำห้วยจงอาง บ้านเหล่าต้นยม หมู่ที่ 9 ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 11