:

การดำเนินการก่อสร้างระบบการจายน้ำ ปี60

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 มอบหมายให้ส่วนบริหารจัดการน้ำ ตรวจติดตามการดำเนินงานระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปีงบประมาณพ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำกุดชมพู บ้านแดนอุดม หมู่ที่ 11 ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ งบประมาณ 1,767,000บาท ผลงานปัจจุบัน 97%

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5