:

สทภ.5 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโซนอำเภอบัวใหญ่

           วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 14.00 น. นายดำรงค์ นำพาโชคชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5  ได้เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโซนอำเภอบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา เพื่อพิจารณาแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ แผนงาน/โครงการ ที่สนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐ และการเตรียมการรองรับกับโอกาสการขยายตัว การเติบโตทางเศรษฐกิจและโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่จากรัฐบาลที่พาด ผ่านพื้นที่อำเภอบัวใหญ่ โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย  นายประพัทธพงศ์ พราหมณี นายอำเภอบัวใหญ่ และหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ  ชุดร้อย ร.ส. 23 พัน 1 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนเข้าร่วมประชุมฯ
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5