:

การประชุมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2/2561

              เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 61 เวลา 9.00น. กรมทรัพยากรน้ำ โดยนายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายสมนึก  สุขช่วย นายภาดล  ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2/2561  ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1

หน่วยงาน : ส่วนกลาง