:

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำลงพื้นที่เยี่ยมชมการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว

                  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดยนายวรศาสน์  อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารทั้งจากส่วนกลางและสำนักงานทรัพยากน้ำภาค ร่วมติดตามผลการดำเนินงาน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำ พร้อมทั้งมอบนโยบาย และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน ณ พื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว พร้อมระบบส่งน้ำ บ้านร่มโพธิ์ทอง ตำบลแม่ฝาก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน : ส่วนกลาง