:

สทภ.8 เข้าร่วมกิจกรรม “ทส. ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดสงขลา”

          วันที่ 7 ธันวาคม 2560 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 เข้าร่วมกิจกรรม “ทส. ปันน้ำใจ ช่วยผู้ประสบภัย จังหวัดสงขลา” เป็นการบำบัดน้ำเสียด้วยน้ำหมักชีวภาพ (EM) โดยมีนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานฯ ณ ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8