:

สทภ.8 เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมแหลมสนอ่อน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โดยนายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน โดยได้ติดตามความพร้อมกำลังพลและอุปกรณ์เครื่องมือของแต่ละหน่วย ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นศูนย์กลางบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการประสานงานกับจังหวัดและพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8