:

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2560 ให้กรมทรัพยากรน้ำถวาย ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานผ้าพระกฐินประจำปี 2560 ให้กรมทรัพยากรน้ำถวาย ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

                 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560 นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจากจังหวัดต่างๆ รวมทั้งประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

หน่วยงาน : ส่วนกลาง