:

กรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 กรมทรัพยากรน้ำร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                      เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดให้มีพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป  โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมงานดังกล่าว   ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช กรมความคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยงาน : ส่วนกลาง