:

สทภ.๗ ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดทำบุญ

วันที่ 13 กันยายน 2560 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพโครงการเข้าวัดทำบุญ วันธรรมสวนะ จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2560 ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาณวัดเขาช่องพราน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นางณิทฐา แสวงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี ในการนี้ นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 มอบหมายให้ นางสาวณัฐกาญจน์  แซตั้ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7