:

สทภ.8 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

          วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายไกรสร เพ็งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 พร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 โดยในภาคเช้า เวลา 06.30 น. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เวลา 08.30 น. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และเวลา 17.00 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ เวทีสระบัว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้แทนองค์กรเอกชน และกลุ่มพลังมวลชน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8