:

สทภ.10 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

วันนี้ (12  สิงหาคม 2560) คณะเจ้าหน้าที่ สทภ.10 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ  ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560  โดยในช่วงเช้า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ออกรับบิณฑบาตร

เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมครูลำยอง  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จากนั้น ในเวลา 18.00 น.  ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยมีนายอวยชัย  อินทร์นาค  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน นักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้าประชาชน  ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  

ในการนี้  ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1  ชุมพร  ได้ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดชุมพร  อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร 

ทั้งนี้  เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 10