:

สทภ. ๖ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชิินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

           วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสมฤทธิ์  วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ มอบหมายให้  ว่าที่พันตรีคมน์เดช ไชยชนะ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖  เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อถวายเครื่องสักการะ (วางพานพุ่มเงิน – ทอง) และจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐  ณ บริเวณอาคาร ๙๕ ปี  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุริยะ  อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6