:

สทภ.2 ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

        เช้าวันนี้ (12 สิงหาคม 2560) นายเอนก  ชมพานิชย์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2  ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สทภ.2 ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 86 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  โดยมีนายบัณฑิตย์  เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้เข้าร่วมพิธีฯ โดยพร้อมเพรียงกัน แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2