:

สทภ.1 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

        วันที่ 12 สิงหาคม 2560 นายเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1  มอบหมายให้ นางพิสมัย บุตรคำวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ นางสาวสุฟ้า บัณฑุกุล ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์ นางสาวชุติอร ชอบชื่น ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำวัง และคณะเจ้าหน้าที่ สทภ.1 ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติและลงนามถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมี   นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1