:

สทภ.2 เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

        นายเอนก ชมพานิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2 มอบหมายให้ นางจารุทรรศน์ สื่อประเสริฐสุข ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสักพร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 “12 สิงหามหาราชินี” ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ทหารพลร่ม ค่ายวชิราลงกรณ์ เทศบาลป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมีนายพี อ้วนศรี นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล เป็นประธาน และร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ คณะบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และนักเรียนนักศึกษา

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 2