:

ประกาศรับสมัครร้านค้าสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ ประกาศรับสมัครร้านค้าเพื่อขายอาหาร ณ ร้านอาหารสวัสดิการกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ระยะเวลารัสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2560
  2. อัตราค่าเช่าร้าน วันละ 100 บาท
  3. สามารถขายอาหารได้ทุกอย่าง เช่น ข้าวราดแกง อาหารตามสั่ง ก๋วยเตี๋ยว ขนมหวาน เป็นต้น
  4. ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศิรินภา ตรีภพ โทร.02 271 6184 (เวลาราชการ)
หน่วยงาน : ส่วนกลาง