:

สทภ.5 ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปี 2560

           วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ร่วมโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนประจำปี 2560 ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ได้จัดนิทรรศการภาวะโลกร้อนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรน้ำ พร้อมนำเอกสารการประหยัดน้ำ และวารสารประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำมาแจกให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนที่มาร่วมงาน
หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5