:

กรมทรัพยากรน้ำ ต้อนรับ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่1 ตุลาคม2553 ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ  ให้การต้อนรับ  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช  เข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ  หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน  ทั้งนี้นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ ได้ทำการไหว้ศาลพระภูมิ  เพื่อความเป็นสิริมงคล  และเข้านั่งทำงานที่กรมทรัพยากรน้ำเป็นวันแรก

หน่วยงาน : ส่วนกลาง