การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557 เวลา 13.30 น. นายนิวัติชัย คัมภีร์ รักษาราชการแทนกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ เพื่อรับนโยบายของปลัด ทส. เรื่องการปฏิบัติราชการภายใต้การบริหารประเทศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ และการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

โดยมีนายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดี นายบุญจง จรัสดำรงนิตย์ รองอธิบดี และคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำที่มีส่วนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ห้องประชุมสายชล ชั้นอาคารกรมทรัพยากรน้ำ