การทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก

          

ขั้นตอนการเก็บข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำขนาดเล็ก


ตัวอย่างการสรุปข้อมูลและจัดทำแผนที่จากข้อมูลที่กรมทรัพยากรน้ำจัดเก็บไปแล้ว

ความเป็นมา
ลุ่มน้ำที่ดำเนินการกับข้อมูลที่จัดเก็บแล้ว
ที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคลุ่มน้ำลุ่มน้ำย่อยนำร่องจังหวัด
11ปิงตอนบน ลุ่มน้ำแม่สาเชียงใหม่
21ปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำห้วยแม่ท้อตอนล่างตาก
31วัง ลุ่มน้ำแม่ตุ๋ยลำปาง
41สาละวินแม่น้ำปายตอนบนแม่ฮ่องสอน
51โขงส่วนที่ 1 และกก ลุ่มน้ำแม่คำ เชียงราย
62ป่าสักห้วยมวกเหล็ก 2สระบุรี
72เจ้าพระยาตอนล่างคลองบ้านน้ำวิ่งสระบุรี
82สะแกกรัง ลุ่มน้ำห้วยหรั่งอุทัยธานี
93โขงส่วนที่ 2 ห้วยน้ำโมงเลย อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย
103โขงส่วนที่ 3 ลุ่มน้ำห้วยมุกมุกดาหาร
114ชีตอนบนลุ่มน้ำพวยหนองบัวลำภู เลย
124ชีตอนบนห้วยสามหมอชัยภูมิ ขอนแก่น
134ชีตอนล่างห้วยลำพันชาดกาฬสินธุ์ อุดรธานี
145มูลตอนบนลำตะคองนครราชสีมา
155มูลตอนล่าง ลุ่มน้ำห้วยทับทันศรีสะเกษ สุรินทร์
166บางปะกง - ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ ลุ่มน้ำคลองสารภีปราจีนบุรี นครนายก
176ชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำเวฬุจันทบุรี ตราด
187แม่กลองห้วยลำตะเพินกาญจนบุรี สุพรรณบุรี
197ท่าจีน ลุ่มน้ำห้วยกระเสียวสุพรรณบุรี
207เพชรบุรีห้วยผากเพชรบุรี
217ประจวบคีรีขันธ์คลองบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
227ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 2 นครศรีฯ คลองเสาธงนครศรีธรรมราช
238ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 3 และปัตตานีคลองเทพาสงขลา
248ทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ำคลองท่าเชียดตอนบนพัทลุง
258ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 2ลุ่มน้ำปะเหลียนตรัง
269ยมลุ่มน้ำงิมพะเยา
279น่านห้วยน้ำยาว (1)น่าน
2810ภาคใต้ฝั่งตะวันออกส่วนที่ 1ลุ่มน้ำคลองชุมพร ชุมพร
2910ตาปีคลองจันดีตอนบนนครศรีธรรมราช
3010ภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนที่ 1 ลุ่มน้ำคลองละอุ่นระนอง


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 28 สิงหาคม 2550